PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polska, COS Wałcz, 28.11 - 01.12.2013 r.

Komunikat Zarządu PZKF z dnia 03.10.2013 r. w sprawie udziału w Mistrzostwach ŚŒwiata WTFSKF, Wałcz 28.11 – 01.12.2013 r.

 

 

Zarząd PZKF zaprasza kluby na oficjalne Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan rozgrywane w COS w Wałczu w dniach 28.11 - 01.12. 2013 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WTFSKF: www.wtfskf.org

 

Procedura zgłoszenia zawodników:

 

1. Kwalifikacje automatyczne do startu w MŒ posiadają:

 

- zawodnicy z Mistrzostw Europy, Caorle 2013 – pozycje od 1. do 6.

 

- zawodnicy z tegorocznych imprez PZKF: Ind. MP Warszawa, PP Dzieci Warszawa, Druż. MP Œroda Wlkp., Ind. PP Œroda Wlkp. – pozycje 1. do 3., a w konkurencji Kata + Kata Kobudo pozycje 1. do 4.

 

- inni zgłoszeni zawodnicy zostaną zaakceptowani w składzie reprezentacji w ramach posiadanych wolnych miejsc oraz pod warunkiem rekomendowania kandydatury zawodnika przez trenerów KN.

 

2. Zawodników zgłaszają trenerzy kadry narodowej lub ich trenerzy klubowi (zarządy klubów). Nie przyjmuje się zgłoszeń indywidualnych. Po konsultacjach z Trenerami KN, Zarząd PZKF akceptuje ostateczna listę startową zawodników.

 

3. Zgłoszenie następuje drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Należy podać dane: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia zawodnika, PESEL, pełną nazwę i adres klubu macierzystego, telefon kontaktowy.
Do maila muszą być załączone:
-  skan aktualnych na dzień 1 grudnia 2013 r. badań lekarskich dopuszczających do startów w zawodach karate,
- oœwiadczenie prawnych opiekunów zawodników nieletnich o wyrażeniu zgody na start w tych mistrzostwach.

 

4. Finansowanie. Ze względu na brak dofinansowania ze strony MSiT – udział w tych mistrzostwach jest pokrywany ze œrodków klubowych lub prywatnych.

 

5. Po zaakceptowaniu zawodnika w reprezentacji musi nastąpić niezwłoczne opłacenie startowego oraz opłat manipulacyjnych WTFSKF. Wpłaty realizuje się na konto PZKF to samo, które jest przeznaczone na licencje i składki.

 

6. Termin ostateczny zgłoszeń: NIEPRZEKRACZALNY – poniedziałek 28 paŸdziernika 2013 r. godzina 12.00.