PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

ZARZĽD POLSKIEGO ZWIĽZKU KARATE FUDOKAN zaprasza do składania aplikacji na funkcje trenerskie w roku 2014.

ZARZĽD POLSKIEGO ZWIĽZKU KARATE FUDOKAN zaprasza do składania aplikacji na nastepujące funkcje trenerskie w roku 2014:

1. Trener KN w Karate Fudokan ds konkurencji "Kata". i "Kata Drużynowe".
2. Trener KN w Karate Fudokan ds konkurencji "Kata Kobudo". 
3. Trener KN w Karate Fudokan ds konkurencji "Kumite klasyczne (shobu ippon)".
4. Trener KN w Karate Fudokan ds konkurencji "Kumite wolne (sanbon shobu wg. kategorii wagowych)".
5. Trener KN w Karate Fudokan ds konkurencji "Enbu".  

Termin składania aplikacji - 20 grudnia 2013 r. Wymagane dokumenty dla skutecznego złożenia aplikacji:
1. Aktualna licencja trenerska PZKF.
2. Aktualna licencja sędziowska PZKF.
3. Tytuł zawodowy - minimum trener II klasy w karate.
4. Stopień mistrzowski zarejestrowany lub nostryfikowany w PZKF.
5. CV ze zdjęciem.
6. Informacja o przebiegu pracy szkoleniowej ze szczgólnym uwzględnieniem osiągnięć szkoleniowych w sezonach 2012 i 2013.
7. Proponowany zarys rocznego szkolenia w swojej konkurencji, biorąc pod uwagę, że imprezy główne są w datach:
ME 22-25.05.2014 r., 2 x PŒ: 11-12.10.2014 r. + 31.10-02.11.2014 r.
8. Pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia.
9. Podanie do Zarządu PZKF.