PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Aplikacje składamy do 05.12.2013 r.

Do dnia 05 grudnia br. Zarząd PZKF zbiera propozycje klubów na organizację imprez związkowych w roku 2014:
- III Drużynowe Mistrzostwa Polski
- X Indywidualne Mistrzostwa Polski
- X Puchar Polski Dzieci i Młodzików
- IV Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (4 strefy)
- Gasshuku 2014
- inne imprezy pod patronatem PZKF

Kandydaci proszeni są o przesyłanie propozycji na zdres e-mailowy biura.