PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polacy zdeklasowali rywali.

Po dwukrotnym zdobyciu prymu na starym kontynencie (ME 2012 i 2013), Polacy zdobyli 1. miejsce na œświecie.

W dniach 29.11 - 01.12. b.r. w COS OPO w Wałczu rozegrano V Mistrzostwa ŚŒwiata w Karate Fudokan.

Polacy zdeklasowali wszystkie 22 reprezentacje narodowe, zdobywając rekordową liczbę medali. Spoœród 1000 rozdanych medali, Polakom przypadło aż 256, wœród nich: 68 złotych, 77 srebrnych, 111 brązowych. Jest to niebywały wynik i potężny wzrost statystyk - w ME 2013 w Caorle zdobyliœmy 138 medali.

Na ponad 840 zawodników zgłoszonych do rozgrywek, polska ekipa stanęła na startcie w liczbie 245 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Niewątpliwie mury sprzyjały gospodarzom i fakt rozgrywania tych mistrzostw w Polsce, pozwolił skomletować bardzo dużą reprezentację na starcie. Jest to tym bardziej ważne, że udział polskich zawodników odbył się bez najmniejszego wsparcia budżetowego. Ciężar finansowania startów polskich zawodników spoczywał na klubach i œrodkach prywatnych.

Zarząd PZKF dziękuje klubom za podjęcie wysiłków celem wystawienia tak licznej reprezentacji.