PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Stanowisko Zarządu PZKF

W związku z docierającymi do nas licznymi zapytaniami klubów, Zarząd PZKF informuje, że regulaminy naszego Związku są oparte o aktualne uregulowania prawne RP.

Obowiązująca ustawa o sporcie wyraŸnie wskazuje, że tylko polskie związki sportowe są właœciwymi organizacjami do przeprowadzania oficjalnych rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego w danym sporcie, w tym organizacji mistrzostw Polski i pucharów Polski.

Statut PZKF nie zabrania klubom posiadania członkostwa w inych związkach/organizacjach sportowych, jednak uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym musi odbywać się zgodnie z poszanowaniem prawa, tj. we współzawodnictwie organizowanym tylko przez polski związek sportowy (PZKF lub inny).