PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

12-14 wrzeœnia 2014 r.

KONSULTACJE KADRY NARODOWEJ w AKF Warszawa

Kto:
Zawodnicy KN - konkurencje drużynowe

Miejsce
:  Akademia Karate Fudokan, 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A 
Szkolenie nastawione na konkurencje zespołowe.
Potwierdzenie dyspozycji startowych w DMP Warszawa, MŒ Dąbrowa Górnicza i ME Bukareszt.

Program
12.09 - Piątek - 18.00-19.30 trening ogólny
13.09- Sobota - konkurencje drużynowe w blokach treningowych
10.30-12.30 i 13.00-15.00
14.09 - Niedziela - godziny zostaną ogłoszone w sobotę