PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Składki i licencje PZKF w roku 2016

 
Posiadanie aktualnej licencji na rok 2016 jest wymagane przed przystąpieniem do pierwszej aktywnoœci PZKF w tym roku (zawody, egzaminy, etc), ale nie późŸniej niż w terminach podanych poniżej.

 

DLA CZŁONKÓW PZKF Z PRAWEM WYBORCZYM
Składka członka PZKF - 400 zł za rok (zawiera w sobie roczną licencję sportową klubową) płatna najpóŸniej do 6 kwietnia 2016.

 

DLA INNYCH KLUBÓW
Licencja sportowa klubowa dla klubów nie posiadających członkostwa z prawem wyborczym w PZKF upoważniająca do udziału klubu (barw klubowych) w aktywnośœciach PZKF, w tym we współzawodnictwie sportowym:
- 100 zł - gdy płatnośœć nastąpi do 6 kwietnia b.r.,
- 200 zł - gdy płatnoœść nastąpi od 7 kwietnia b.r.

 

DLA ZAWODNIKÓW, GDY ZGŁASZA KLUB
Licencja sportowa indywidualna zawodnicza uprawniająca do udziału w aktywnoœciach PZKF,
w tym we współzawodnictwie sportowym wykupowana zbiorowo przez klub dla wszystkich zawodników na listę imienną:
- 15 zł - gdy płatnośœć nastąpi do 6 kwietnia b.r.,
- 30 zł - gdy płatnoœść nastąpi od 7 kwietnia b.r..

 

DLA ZAWODNIKÓW, GDY CHCĄ WYKUPIĆ INDYWIDUALNIE BEZ BARW KLUBOWYCH
Licencja sportowa indywidualna zawodnicza uprawniająca do udziału w aktywnośœciach PZKF,
w tym we współzawodnictwie sportowym wykupowana indywidualnie przez zawodnika:
-   50 zł - gdy płatnośœć nastąpi dodo 6 kwietnia b.r.,

- 100 zł - gdy płatnoœść nastąpi od  7 kwietnia b.r.

 

DLA TRENERÓW - ZGŁASZA KLUB
Licencja sportowa indywidualna trenerska uprawniająca do udziału w aktywnoœciach PZKF, w tym we współzawodnictwie sportowym poprzez zgłaszanie zawodników i wystawianie drużyny na zawodach PZKF - konieczny jest udział w szkoleniu odświeżającym przepisy sędziowskie (przed rozpoczęciem MP 10 kwietnia w Mikołowie).

 

DLA SĘDZIÓW - ZGŁASZA KLUB

- obowiązkowy udział w szkoleniu, jak trenerzy - info powyżej.

 

DLA EGZAMINATORÓW - ZGŁASZA KLUB - kandydat musi posiadać aktualną licencję trenerską PZKF

- dotychczasowi egzaminatorzy - zwykłe przedłużenie licencji poprzez skierowanie wniosku i opłacenie licencji,

- nowi egzaminatorzy - skierowanie wniosku i opłacenie licencji oraz obowiązkowy udział w szkoleniu, które zostanie ogłoszone po zgłoszeniu się kandydatów.

 

 

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .pdf

 

Konto PZKF do wpłacania składek i licencji:         05 1940 1076 3047 5388 0002 0000

 Osoby i kluby sportowe nie posiadające odnowionej licencji na bieżący rok nie będą dopuszczone do współzawodnictwa sportowego PZKF.
Przepis ten dotyczy zarówno zawodników (udział w zawodach), jak sędziów (sędziowanie zawodów) i trenerów (możliwoœć wystawiania drużyn i zgłaszania protestów podczas zawodów).