PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Konkurencja ENBUO konkurencji ENBU, czyli walkach aranżowanych.

Enbu rozgrywane jest jako konkurencja dwójek sportowych w układzie:

ˇ         Kobieta / mężczyzna.

ˇ         Mężczyzna / mężczyzna.

Pokaz enbu toczy się na planszy o wymiarach 8 x 8 m. Układ jest oceniany przez zespół szeœciu sędziów, który w przybliżeniu posługuje się podobną punktacją jak za kata. Ułożone enbu powinno trwać nieprzerwanie w czasie 60 sekund, przy pięciosekundowej tolerancji.

Enbu powinno przywodzić na myœl widzowi pewne sytuacje z życia codziennego. Powinien on mieć wrażenie, że taka walka mogłaby się realnie wydarzyć.

Przepisy  szczegółowo podają zasady rozgrywania tej konkurencji. Jednym z ważniejszych aspektów jest fakt, że układ musi być tak stworzony, aby zawodnik rozpoczynający pierwszy atak (agresor) pod koniec układu przegrał. Jest to symboliczne podkreœlenie obronnego charakteru sztuki karate. Pokazanie również, że agresywnoœć przejawiona fizycznym atakiem przegrywa, zwycięża dobro nad złem. W układzie enbu kobieta / mężczyzna istnieje zastrzeżenie, że atak musi rozpocząć mężczyzna, a końcowe - zwycięskie starcie (todome-waza) musi należeć do kobiety. Kobieta w czasie całego pokazu przyjmuje rolę pasywną, sama nie inicjuje akcji ataku, odpiera tylko ataki mężczyzny (Uwaga! Używając różnych form timingu).

Konkurencja enbu może być pięknym sposobem promowania karate fudokan
w œrodowiskach, które nie mają głębszej wiedzy na temat tej dyscypliny. Możliwoœć zastosowania szerokiego wachlarza technik oraz wzbogacenie pokazu w efektowne ataki w wyskoku lub po wytrąceniach przeciwnika
z równowagi, stawiają atrakcyjnoœć oglądania konkurencji enbu na równi
ze scenami walki wręcz pokazywanymi w najlepszych filmach akcji.

 

 

 

 

 

 aby obejrzeć film ENBU FUDOKAN w wykonaniu Zawodników Kadry Narodwej kliknij obrazek