PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu przychylił się do wniosku Zarządu Polskiego Związku Karate Fudokan i zaaprobował wprowadzenie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików do systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.

 

W tym roku obserwcji zostaną poddane zawody grupy wiekowej 12-13 lat.

Punkty zdobywane przez kluby w tym systemie rozgrywek będą miały wpływ na dofinansowanie z poziomu poszczególnych województw.

PZKF ogłosi terminy specjalnych szkoleń dla kadr instruktorskich i sędziowskich, na których będą omawiane:
- sprawy związane z wejœciem Karate Fudokan do systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej,
- zagadnienia związane ze zmianami systemu rozgrywania zawodów,
- wprowadzenie nowych konkurencji na zawody Fudokan.

Pismo Ministerstwa Sportu w sprawie włączenia Karate Fudokan.