PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polski Związek Karate Fudokan w Likwidacji (PZKF) w latach 2005-2017 był polskim związkiem sportowym działającym zgodnie z postanowieniami ustawy o sporcie i w związku z jej nowelizacją z roku 2015, oraz decyzją Ministra Sportu i Turystyki z roku 2016, utracił status polskiego związku sportowego. Swoją działalność w powoływaniu i szkoleniu kadry narodowej w karate fudokan zakończył z dniem 31.12.2016 roku.

 

Kluby uczestniczące w rywalizacji sportowej w karate fudokan przepisały swoje członkostwo do Polskiego Związku Karate, gdzie powstała dedykowana dla nich Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan, która kontynuuje spuściznę merytoryczną i sportową po byłym PZKF. KKTiF posługuje się regulaminami sportowymi karate tradycyjnego (ITKF) oraz regulaminami fudokan. KKTiF rozgrywa mistrzostwa Polski w karate fudokan oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika w karate fudokan.

 

 

Kongres

Kongres jest najwyższą władzą Związku i organem stanowiącym w Związku (§ 16. Statutu). Kongres odbywa się co dwa lata jako Kongres sprawozdawczy, a co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy (§21. Statutu). Kongres jest uprawniony (§ 17. Statutu) do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach Związku, a w szczególnośœci:

 

Czytaj więcej...

Prezes PZKF Dariusza Bajkowski 7 DAN otrzymał w dniu 05 stycznia 2013 r. nominację na czetroletnią kadencję Przewodniczącego Rady Dyrektorów WTFSKF.

Rada Dyrektorów jest ciałem opiniotwórczym i doradczym dla Zarządu Federacji ŒŚwiatowej.

NOMINACJA Prezes D. Bajkowski

 

Inni przedstawiciele PZKF zasiadający w radach œwiatowego Karate Fudokan:

 

Dr Krzysztof Tadeusz Szczypiorski 2 DAN - jest Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Honorowego WTFSKF

NOMINACJA Dr K. Szczypiorski

 

Dr Monika Łyczak 2 DAN - Komisja Medyczna WTFSKF

Rzecznik Dyscyplinarny

Na podstawie § 60. Statutu, Rzecznik Dyscyplinarny jest jednoosobowym organem Związku który stoi na straży przestrzegania norm statutowych przez członków Związku i jego organy.

Czytaj więcej...

Pliki do pobrania

Statut PZKF

Zatwierdzenie Statutu PZKF przez MSiT

Zatwierdzenie zmian Statutu PZKF przez MSiT

Regulamin Dyscyplinarny PZKF

Regulamin Kadry Narodowej w Karate Fudokan

Regulamin nadawania klas sportowych w Karate Fudokan

Regulamin Nadawania Klas Sędziowskich PZKF

Regulamin uzyskiwania uprawnień egzaminatora PZKF na stopnie szkoleniowe KYU

Regulamin Weryfikacji i Nostryfikacji Stopni Karate w PZKF

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sportowej klubowej uprawniającej do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .doc

Wniosek klubu o wydanie indywidualnych licencji sportowych zawodnikom klubowym uprawniających do współzawodnictwa sportowego PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji trenerskiej uprawniającej do wystawiania zawodników na zawodach PZKF .pdf

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .doc

Wniosek o wydanie licencji sędziowskiej uprawniającej do sędziowania na zawodach PZKF .pdf

Wniosek o nostryfikację stopni kyu w PZKF

Wniosek o nostryfikację stopnia i dyplomu Dan w PZKF

Wniosek o weryfikację stopnia Dan innego stylu karate w PZKF

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na stopień Dan w karate Fudokan

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 9 - 4 kyu

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 3 - 1 kyu

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 1 - 3 Dan

Wymagania egzaminacyjne w karate Fudokan na stopnie 4 - 9 Dan

Opłaty na rzecz WTFSKF i koszty egzaminów na stopnie mistrzowskie WTFSKF

Informacje dla kandydata do egzaminu na stopień mistrzowski w Karate Fudokan